Tag Archives: numero

LP – Numero

Numero o ranggo sa eskuwelahan

Kasiyahan na nating mga magulang ang makitang nagsisikap ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Napapawi ang anumang hirap na ating nararamdaman sa araw-araw na pamumuhay. Higit pa ang kaligayahang dulot kung malalaman pa natin na kabilang sa mga namumukod-tanging mag-aaral ang ating anak. Larawan ito noong nakaraang school year. Napanatili ng anak ko ang pwesto niya sa third-place noong 2nd at 3rd Grading Period, sayang nga lang at kinulang daw ng .3 ang kanyang grado para masabitan siya ng medal bilang 3rd honor noong Recognition Day. Ang sabi ko naman hindi na bale, may ibang pagkakataon pa naman, ang mahalaga napatunayan niya sa kanyang sarili ang kaya pa niyang gawin.