Tag Archives: plastic cups

LP – Plastik (Plastic)

Kay ginhawang gamitin ng mga disposable plastic cups gaya nito. Hindi mo na aalalahanin ang anumang hugasin matapos mong inumin ang masarap na palamig. Kaya lang paano kung tapos mo ng gamitin ang mga cups na ito? Itatapon mo na lang ba? Sana kung ang mga lalagyang ito ay natutunaw o nabubulok wala sana tayong malaking problema sa basura.

Tingnan naman natin ang lahok ng iba dito sa Litratong Pinoy.