Tag Archives: nakatali

LP – Nakatali (Tied)

Hanggang sa dulo ng panahon. Ito ang kadalasang sinasabi ng dalawang taong nagmamahalan at nangakong magsasama habambuhay. Nakatali sila sa pangakong ‘yon at mananatiling totoo sa isa’t-isa. Sana lahat ng love story ay happy ending ano?

Kuha ang larawang ito sa Ecopark noong Holy Week. Ito ang unang kuha naming dalawa na nakayakap siya sa akin hindi kasi siya showy type eh. Parang nakatali na rin hindi ba?