Litratong Pinoy – Likas (nature)

Likas sa ating mga Filipino ang pagiging madasalin. Humihingi tayo ng awa sa Maykapal sa tuwina. Nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap o makakamit pa lamang. Ang kaugaliang ito ng mga Pinoy ay lumalabas kahit saan mang panig ng mundo makarating. Kasaysayan ang makakapagsabi kung paano naging sandata ng mga Filipino ang panalangin sa oras ng pangangailangan.

Ang mga larawang ito ay kuha mula sa Shrine of the Divine Mercy sa Bulacan noong kami ay mag fieldtrip nang nakaraang buwan.

Marami pang larawan ang makikita rito, paki-pindot lang ang badge.

One thought on “Litratong Pinoy – Likas (nature)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.